1. díl seriálu o pozoruhodných, ale již téměř ztracených a zapomenutých památkách, skrývajících se ve stínu stromů na některých vršcích poblíž českých měst. O místech, odkud pro mnohé příchozí již nebylo návratu.

2. díl seriálu o pozoruhodných, ale již téměř ztracených a zapomenutých památkách, skrývajících se ve stínu stromů na některých vršcích poblíž českých měst. O místech, odkud pro mnohé příchozí již nebylo návratu.

3. díl seriálu o pozoruhodných, ale již téměř ztracených a zapomenutých památkách, skrývajících se ve stínu stromů na některých vršcích poblíž českých měst. O místech, odkud pro mnohé příchozí již nebylo návratu.

4. díl – Viselci

4. díl seriálu o pozoruhodných, ale již téměř ztracených a zapomenutých památkách, skrývajících se ve stínu stromů na některých vršcích poblíž českých měst. O místech, odkud pro mnohé příchozí již nebylo návratu.

5. díl seriálu o pozoruhodných, ale již téměř ztracených a zapomenutých památkách, skrývajících se ve stínu stromů na některých vršcích poblíž českých měst. O místech, odkud pro mnohé příchozí již nebylo návratu.

6. díl – Šibenice

6. díl seriálu o pozoruhodných, ale již téměř ztracených a zapomenutých památkách, skrývajících se ve stínu stromů na některých vršcích poblíž českých měst. O místech, odkud pro mnohé příchozí již nebylo návratu.

7. díl – Co zbylo

7. díl seriálu o pozoruhodných, ale již téměř ztracených a zapomenutých památkách, skrývajících se ve stínu stromů na některých vršcích poblíž českých měst. O místech, odkud pro mnohé příchozí již nebylo návratu.

8. díl – Blatná

8. díl seriálu o pozoruhodných, ale již téměř ztracených a zapomenutých památkách, skrývajících se ve stínu stromů na některých vršcích poblíž českých měst. O místech, odkud pro mnohé příchozí již nebylo návratu.

9. díl – Nepomuk

9. díl seriálu o pozoruhodných, ale již téměř ztracených a zapomenutých památkách, skrývajících se ve stínu stromů na některých vršcích poblíž českých měst. O místech, odkud pro mnohé příchozí již nebylo návratu.

10. díl seriálu o pozoruhodných, ale již téměř ztracených a zapomenutých památkách, skrývajících se ve stínu stromů na některých vršcích poblíž českých měst. O místech, odkud pro mnohé příchozí již nebylo návratu.

11. díl seriálu o pozoruhodných, ale již téměř ztracených a zapomenutých památkách, skrývajících se ve stínu stromů na některých vršcích poblíž českých měst. O místech, odkud pro mnohé příchozí již nebylo návratu.

12. díl seriálu o pozoruhodných, ale již téměř ztracených a zapomenutých památkách, skrývajících se ve stínu stromů na některých vršcích poblíž českých měst. O místech, odkud pro mnohé příchozí již nebylo návratu.

13. díl seriálu o pozoruhodných, ale již téměř ztracených a zapomenutých památkách, skrývajících se ve stínu stromů na některých vršcích poblíž českých měst. O místech, odkud pro mnohé příchozí již nebylo návratu.

14. díl seriálu o pozoruhodných, ale již téměř ztracených a zapomenutých památkách, skrývajících se ve stínu stromů na některých vršcích poblíž českých měst. O místech, odkud pro mnohé příchozí již nebylo návratu.

15. díl – Miłków

15. díl seriálu o pozoruhodných, ale již téměř ztracených a zapomenutých památkách, skrývajících se ve stínu stromů na některých vršcích poblíž českých měst. O místech, odkud pro mnohé příchozí již nebylo návratu.

16. díl seriálu o pozoruhodných, ale již téměř ztracených a zapomenutých památkách, skrývajících se ve stínu stromů na některých vršcích poblíž českých a moravských měst. O místech, odkud pro mnohé příchozí již nebylo návratu. Popraviště, jejich historie, příběhy a to málo, co zůstalo z kamenných zdí, které pamatují tolik lidské bolesti. Naše minulost v jedné ze svých nejsmutnějších, nejděsivějších a zároveň nejpoučnějších podob.

17. díl – Třebíč

18. díl seriálu o pozoruhodných, ale již téměř ztracených a zapomenutých památkách, skrývajících se ve stínu stromů na některých vršcích poblíž českých a moravských měst. O místech, odkud pro mnohé příchozí již nebylo návratu. Popraviště, jejich historie, příběhy a to málo, co zůstalo z kamenných zdí, které pamatují tolik lidské bolesti. Naše minulost v jedné ze svých nejsmutnějších, nejděsivějších a zároveň nejpoučnějších podob.

18. díl – Přimda

19. díl seriálu o pozoruhodných, ale již téměř ztracených a zapomenutých památkách, skrývajících se ve stínu stromů na některých vršcích poblíž českých a moravských měst. O místech, odkud pro mnohé příchozí již nebylo návratu. Popraviště, jejich historie, příběhy a to málo, co zůstalo z kamenných zdí, které pamatují tolik lidské bolesti. Naše minulost v jedné ze svých nejsmutnějších, nejděsivějších a zároveň nejpoučnějších podob.

Závěrečná část seriálu o českých šibenicích. Závěrečná a bohužel asi i nejsmutnější. Pojednává totiž také o dobách, kdy popravování lidí nemuselo být a často ani nebylo trestem za spáchaný zločin, ale třeba jen aktem nenávisti či politicky motivovaného zastrašování. Paradoxně o to děsivější mělo většinou formu.

Seriál o šibenicích

Úvod

Téměř 400 českých měst mělo na počátku 17. století možnost poslat člověka za trest na smrt. Tomuto privilegiu, udělenému významnějším radnicím zpravidla samotným panovníkem, se říkalo „hrdelní právo“.

Města takto „vyznamenaná“ pak byla k těmto účelům většinou vybavena zařízením, nebo několika zařízeními, umožňujícími vykonat popravu podle tehdejších norem.

Typickým nástrojem kata k zbavení odsouzence života a asi i největším symbolem středověké a ranně novověké exekuce byla šibenice. Stávala obvykle za městem, na blízkém, dobře viditelném kopci zvaném povětšinou „Šibeniční vrch“ a zdobily ji mnohdy již dávno zetlelá těla oběšenců.

Když vyšlo veřejné věšení v polovině 19. století z módy, byly tyto často kamenné stavby ponechány svému osudu, zbourány nebo rozebrány na stavební materiál. Jen na několika málo místech u nás se dochovaly jejich většinou už jen nepatrné zbytky.

Poprvé jsem se s troskami kamenné šibenice setkal na malém vršku nad Rožmberkem. Do té doby jsem neměl tušení, že šibenice u nás mohly vypadat také jinak, než dobře známá, jednoduchá trámová konstrukce, jejíž vodorovné rameno je vybaveno smrtící konopnou smyčkou. Ve stinném lese, který dnes šibeniční vrch nad jihočeským městečkem pokrývá, jsem byl novým zjištěním docela překvapen a vzápětí také zaměstnán mnohými otázkami historického, technického i společenského a sociálního charakteru. Jak skutečně vypadaly kamenné šibenice, jaký vývoj prodělala podoba tohoto popravčího zařízení v dějinách. Jak probíhala poprava, co si asi tak prožil odsouzenec poslední den svého života, či jak se u nás žilo katům? Jak lidé té doby pohlíželi na takový výkon spravedlnosti i jak je blízkost smrti v hmatatelné podobě ovlivňovala? A hlavně – existuje ještě někde jinde v naší republice jiné torzo podobného popravčího zařízení?

Pomalu jsem začal hledat odpovědi na tyto otázky a zde jsou výsledky mého pátrání. Mimo jiné jsem při něm objevil i tu skutečnost, že kupodivu nejsem sám, koho podobná „morbidní“ tématika zajímá. Snad za to může naše fascinace mezními situacemi lidského života, snad je to dáno i tím, že se dnes již trestu smrti oběšením nemusíme obávat a varovná silueta podivné konstrukce na opuštěném holém kopci za městem je pro nás už jen děsivou, ale zároveň možná i trochu romantickou historií. Nicméně historií, která svou temnou a fatální podstatou stále dráždí naši představivost a zvídavost. Mnohé z toho, co bychom rádi věděli, je dnes již nenávratně ztraceno v bezedné propasti věků a možnost přesně zjistit jaká byla praxe výkonu trestů již bohužel neexistuje. Vrátit se do minulosti neumíme a bylo by to i docela nebezpečné. Vždyť v dobách, kdy ještě šibenice plnily svou funkci, by zvědavec zkoumající tato zapovězená místa zřejmě sám skončil v rukou kata.

Něco se však přeci jen ze starých archivů, smolných knih, zbytků kamenných zdí a archeologických průzkumů vypátrat dá.

error: Zabezpečeno