přehled galerií

Má dílka přímo vlastní rukou a především tužkou, akrylovými nebo olejovými barvami stvořená. Jde především o výplody mé fantazie a mého momentálního duševního rozpoložení a jakákoliv podobnost s čímkoliv nebo kýmkoliv je čistě náhodná. Některé výtvory vznikly jen tak, některé ke konkrétním účelům, které jsou již nepodstatné. Nehledejte v obrázcích nějaký hlubší význam či zásadní poselství, neboť tu není. Pokud už bych přeci jen chtěl nějakým zobrazením něco sdělit, bude to zcela jasně patrné, ale pochybuji, že k tomu kdy dojde 🙂

Kresby

Můj kreslený podivný svět

Malby

Mé malované roztodivné universum

error: Zabezpečeno