Kostnice

Tisíce lidských kostí tu odpočívají vyskládané do pyramid, stěn či symbolických obrazců. Kosti zapomenutých osobností co přišli s náhrobkem i o svou identitu. Kdysi dávno byly vyjmuty z hrobů, aby uvolnily místo právě zesnulým nebožtíkům na přeplněných hřbitovech. Často patřily nešťastníkům, kteří zemřeli při morových epidemiích či ve válečných vřavách. Dnes především připomínají pomíjivost našich životů a nutí k zamyšlení o smyslu našeho bytí.

error: Zabezpečeno