Dokumentární fotografie

Fotografie míst, lidí, věcí a dějů, které mi přišlo dobré, důležité nebo zajímavé zaznamenat. Nesnažím se příliš takové fotografování vyhledávat plánovitě, a tak budou nové reportáže přibývat jen příležitostně a pozvolna.  

Svěcení smírčího kříže

Vyšebohy nad Chodouní 30. 10. 2022

error: Zabezpečeno