Fotografie Leoš Drahota autor home články novinky kontakt přechod
vzorek   O AUTOROVI
Leoš Drahota

Narozen a usazen v hlavním městě, již od dětství a stále častěji hledám příležitost jak rušnou metropoli opustit. Opouštím ji velmi často s fotoaparátem, abych si mohl trochu toho nemetropolitního, neměstského do metropole přinést, alespoň na obrázcích. Oslovuje mne česká krajina, jejíž půvaby jsou poněkud skryté, ne tak ohromující, jako třeba scenérie národních parků USA, ale o to osobitější a cennější, pokud se je podaří zachytit.

Můj fotoaparát i mne zajímá také to, jak krajinu a přírodu ovlivňuje a proměňuje člověk, původní stopy historie, místa, kde člověk byl, žil a už třeba není. I lidé samotní jsou pro mě stále lákavějším tématem. Jejich práce, každodenní život, emoce či osobnost se mohou stát, po trpělivém číhání na tu správnou chvíli expozice, obsahem velmi působivé fotografie, zachycující neopakovatelný okamžik.

Pokouším se také svými snímky vystihnout jakousi duši či povahu některých mě blízkých krajinných celků – viz Jizerské hory. Přestože Prahu s gustem a často opouštím, uvědomuji si zároveň výjimečnost a kouzlo především historické části tohoto města a proto i tady s oblibou hledám náměty.

Díky svému působení v občanském sdružení Moskyt, jsem měl příležitost dostat se také na mnohá místa, kam je jiným vstup zapovězen. Otevřely se mi mnohé, veřejnosti zamčené dveře, získal jsem přístup k obecně neznámým informacím a mohl fotografovat to, co jiní většinou ani neviděli. Fotografie se pro mě stala médiem umožňujícím poskytovat informace, zaznamenávat unikátní, nikdy se neopakující okamžiky a zároveň vyjadřovat emoce, nést výtvarné sdělení.

Nikdy nekončící snaha o zlepšování vlastních fotografických schopností mě učí dívat se kolem sebe tak, aby mi z toho podstatného uniklo co nejméně, nutí mě zajímat se o to, co vidím a fotím, a tím mě velmi příjemnou formou vede k hlubšímu poznávání.


© fotografie Leoš Drahota 2011